Under dom år jag jobbat med olika medier, så har jag sett att VHS-banden blir sämre för varje år.  Därför är det så viktigt för dig som kund att inte vänta med att för över dom till ett digitalt media. Bildkvalitén blir bara sämre ju längre tid banden står, och snart så går det förmodligen knappt att se på dom. Så vänta inte med det för din egen skull.
Super 8 , dubbel 8 överföringar till Digital filer

Rullarna förs över till DVD , i önskat antal exemplar, i mycket bra kvalite. Ljudet redigeras vid behov, och även bildkvalite i speciella fall. Filmen scannas för bästa kvalité.

15 m = 100:-

60 m = 220 :-

90 m = 300:-

120 m = 350 :-

180 m = 400 :-

VHS till Digital fil.

195 :- per band
350:- inkl. USB-sticka

Mini-DV, Hi8, VHS-C, Mini DVD, till Digital fil

165 :- per band/skiva

Diabilder
12 kr /bild , vid stort antal 10 kr/bild